Çerez Örnek
canlı destek

Bilim Dalları

 
 
                                                                            ANABİLİM DALLARI VE BAŞKANLARI
 
 
Zootekni Bölümü, üç anabilim dalından oluşmaktadır. Bu anabilim dalları ve başkanları aşağıda verilmiş, daha sonra anabilim dalları kısaca tanıtılmıştır.
 
 
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Başkanı
 
Prof. Dr. Sezen ÖZKAN
 
 
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
 
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı; büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı bilim dallarından oluşmaktadır. Her üç bilim dalında gerek ülke gerekse bölge hayvancılığının sorunlarına çözüm bulmaya yönelik araştırma, eğitim ve bilimsel yayın çalışmaları sürdürülmektedir. Büyükbaş hayvan  yetiştiriciliği bilim dalında, süt sığırcılığının değişik alanlarına yönelik araştırma ve çalışmalar öne çıkarken, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde damızlık koyun-keçi üretimi son yıllarda önemli hale gelmiştir. Çünkü sahada damızlıkçı işletme sayısında belirgin bir artış gözlenmektedir. Kasaplık kuzu üretimine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Keçi yetiştiriciliğinde özel yetiştiricilerle protokoller imzalanarak damızlıkçı işletme modeli üretim tarzı geliştirilmeye çalışılmaktadır. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği bilim dalında ise et ve yumurta kalite özellikleri yanı sıra kanatlılarda fizyolojik çalışmalar öne çıkmaktadır. Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı’nda 8‘i Profesör ve 2’si Doçent olmak üzere toplam 10 öğretim üyesi görev yapmaktadır.
 
 
Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Başkanı
 
Prof. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ
 
 
Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
 
Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı; yemler ile hayvan besleme (geviş getirenler, tek mideliler) olmak üzere iki bilim dalından oluşmaktadır. Yemler bilim dalında yemlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra yem mikrobiyolojisi alanında da çalışmalar yapılmaktadır. Bölümüz hayvancılık tesislerindeki hayvanlarda yapılan sindirim denemelerinin yanı sıra laboratuvar koşullarında kaba ve yoğun yemlerin sindirim dereceleri de saptanabilmektedir. Hayvan Besleme bilim dalında ise geviş getiren (sığır, koyun, keçi, manda vb) ve tek mideli (kanatlı hayvanlar vb) hayvanların beslenmelerine ait emel özellikler ve esaslar ele alınmaktadır. Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı’nda bulunan Kimyasal Analiz Laboratuvarı, üniversite dışına da hizmet vermekte olup bölgedeki referans laboratuarlarında birisi olma özelliğini taşımaktadır. Anabilim Dalı’nda hayvancılığın besleme ile ilgili sorunlarına çözüm bulmaya yönelik araştırma, eğitim ve bilimsel yayın çalışmaları sürdürülmektedir. Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı’nda 6‘sı Profesör ve 1’si Doçent olmak üzere toplam 7 öğretim üyesi görev yapmaktadır.
 
 
Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı
 
Prof. Dr. Hülya ATIL
 
 
Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
 
Bu anabilim dalı Biyometri ve Genetik adında iki bilim dalından oluşmaktadır. Biyometri, farklı amaçlarla tarımda elde edilen verileri istatistiksel yöntemler kullanarak analizini yapan, sonuçları yorumlayan ve özellikle tarıma yeni istatistik yaklaşımlar getirmeye çalışan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı öğretim üyeleri farklı bölüm öğrencilerine “Temel İstatistik” ile “Araştırma ve Deneme Metotları” derslerini vererek eğitime katkı sağlamaktadır. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora çalışmaları başta olmak üzere araştırma verilerinin değerlendirilmesinde danışmanlık hizmeti de vermektedir. Genetik bilim dalında lisans ve lisansüstü düzeyde genetiğin temel esasları ve biyoteknolojik uygulamalar konularında farklı bölümlere dersler verilmektedir. Yeni oluşturulmaya çalışılan genetik laboratuvarında çeşitli genetik analizler yapılabilmektedir. Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı 4’ü Profesör, biri Doçent olmak üzere toplam 5 öğretim üyesi ile araştırma, eğitim ve bilimsel yayın çalışmaları sürdürülmektedir.
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ