Çerez Örnek
canlı destek

ZİDEK (Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)

ZİDEK, çeşitli disiplinlerdeki Ziraat Fakülteleri eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Ziraat Mühendisliği eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.

ZİDEK’in amacı farklı disiplinlerdeki Ziraat Fakülteleri eğitim programları için değerlendirme, akreditasyon ve bilgilendirme çalışmaları yapmak suretiyle ülkemiz Ziraat Mühendisliği Eğitiminin kalitesini yükseltilmesine katkı sağlamak; Analitik düşünebilen çözüm odaklı, girişimci, güncel ve gelişmekte olan bilim ve teknolojileri kavrayan, daha donanımlı olarak eğitilmiş ve daha nitelikli Mühendisler yetiştirerek toplumun refahının arzu edilen seviyeye ulaştırılmasını sağlamaktır.

ZİDEK, 2011 yılında Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Ziraat Mühendisliği eğitimi veren fakültelerin bünyelerindeki farklı lisans programlarının akreditasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla 7 kurucu üye ile kurulmuştur. Daha detaylı bilgi için https://zidek.org.tr/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ