EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Akademik Personel

 

 

Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Özge ALTAN Prof.Dr.

ozge.altan@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 2716

Dahili:   2716

Kanatlı Hayvanlar Bilimi,

Yumurta Bilimi,

Kuluçka Manejmanı,

Yapay Tohumlama,

Stres

 

 

Ali ALTAN Prof. Dr.

ali.munir.altan@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 2710

Dahili:   2710

Kanatlı Hayvan Yetiştirme,

Hayvan Barınakları,

Tavukçuluk – Çevre İlişkileri,

Projelendirme

Servet YALÇIN Prof. Dr.

servet.yalcin@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1449

Dahili:   1449

Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı,

Stres Fizyolojisi,

Prenatal Adaptasyon,

Et Kalitesi

(Hayvan Yetiştirme A.B.D. Başkanı)

 

 

Sezen ÖZKAN Prof. Dr.

sezen.ozkan@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1392

Dahili:   1392

Kanatlı HayvanlarBilimi, Büyüme,

Üreme,

Et Kalitesi,

Davranışlar,

Refah

Turgay TAŞKIN Prof. Dr.

turgay.taskin@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 2703

Dahili:   2703

Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı,

Sürü Yönetimi,

Hayvan Davranışları

Et Kalitesi

(E.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı)

 

Nedim KOŞUM Prof. Dr.

nedim.kosum@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 2712

Dahili:   2712

Koyun - Keçi Yetiştirme ve Islahı,

Üreme Biyolojisi,

Suni Tohumlama,

Hayvanlarda Biyoteknoloji

Can UZMAY Prof. Dr.

can.uzmay@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1445

Dahili:   1445

Süt Sığırcılığında Islah Planlaması,

Sürü Yönetim Sistemleri,

Buzağı Büyütme,

Mastitis, İnek Sütü Bileşimi,

İneklerde Döl Verimi

(E.Ü. Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı)

(Bölüm Başkanı)

 

Banu YÜCEL Prof.Dr.

banu.yucel@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 2711

Dahili:   2711

Arıcılık ve İpekböcekçiliği,

Apiterapi

İbrahim KAYA Doç. Dr.

ibrahim.kaya@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 2709

Dahili:   2709

Süt Sığırcılığı,

Sürü Yönetimi,

Laktasyon Eğrileri,

Mastitis, İnek Sütü Bileşimi,

Buzağı Yetiştirme

(Bölüm Başkan Yardımcısı)

 

Ö. Hakan BAYRAKTAR Doç. Dr.

ozer.hakan.bayraktar@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 2705

Dahili:   2705

Kanatlı Hayvan Yetiştirme,

Hayvan Barınakları,

İklimlendirme,

Atık Manejmanı,

Aydınlatma

Funda E. ATAÇ Dr. Arş. Gör.

funda.erdogan.atac@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 44 66

Dahili:   44 66

Hayvan Yetiştirme,

Koyun ve Keçi Islahı,

Üreme Biyolojisi

 

 

Çiğdem Ş: TUALAY Dr. Arş. Gör.

cigdem.seremet@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 44 66

Dahili:   44 66

Kanatlı Hayvanlar Bilimi,

Yumurta Bilimi,

Kuluçka Manejmanı,

Yapay Tohumlama,

Stres

Çağrı KANDEMİR Dr. Arş. Gör.

cagri.kandemir@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1453 / 24

Dahili:   1453 / 22

Koyun - Keçi Yetiştirme ve Islahı,

Suni Tohumlama

Küçükbaş Sürü Yönetim Sistemleri

Kuzu ve Oğlak Büyütme Yöntemleri

Elektronik Kimliklendirme

Fatma AKKAYA Öğr. Gör. Dr..

fatma.akkaya@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1453 / 24

 

Veteriner, İç Hastalıkları, Sağlık Koruma

Tarık AYYILMAZ Arş. Gör.

tarik.ayyilmaz@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1453 / 23

Dahili:   1453 / 23

Buzağı Büyütme,

Mastitis,

İnek Sütü Bileşimi

 

Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

Tuluğ ÇAPÇI Prof. Dr.

tulug.capci@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1446

Dahili:   1446

Yemler ve Hayvan Besleme,

Ruminantların Beslenmesi

Ahmet ALÇİÇEK Prof. Dr.

ahmet.alcicek@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 2706

Dahili:   2706

Zootekni,

Yemler ve Hayvan Besleme,

Karma Yem Teknolojisi,

Ruminantların Beslenmesi

Figen KIRKPINAR Prof. Dr.

figen.kirkpinar@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1447

Dahili:   1447

Yemler ve Hayvan Besleme,

Kanatlı Hayvanların Beslenmesi,

Organik Hayvan Besleme,

Yem Katkı Maddeleri

Hatice B. MALAYOĞLU Prof. Dr.

hatice.basmacioglu.malayoglu@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 2702

Dahili:   2702

Yemler ve Hayvan Besleme,

Yem Teknolojisi,

Yem Mikrobiyolojisi

Zümrüt AÇIKGÖZ Prof. Dr.

zumrut.acikgoz@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1448

Dahili:   1448

Yemler ve Hayvan Besleme,

Kanatlı Hayvanların Beslenmesi

(Yemler ve Hayvan Besleme A.B.D. Başkanı)

 

 

Hülya ÖZELÇAM Prof. Dr.

hulya.ozelcam@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1450

Dahili:   1450

Yemler ve Hayvan Besleme,

Ruminantların Beslenmesi,

Yem Değerlendirme Teknikleri

Muazzez COMERT ACAR, Doç.Dr.

muazzez.comert@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 44 64

Dahili:   44 64

Yemler ve Hayvan Besleme,

Ruminantların Beslenmesi,

Organik Hayvan Besleme

H. Bora ÜNLÜ Dr. Arş. Gör.

hayrullah.bora.unlu@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1453 / 15

Dahili:   1453 / 15

Yemler ve Hayvan Besleme,

Ruminantların Beslenmesi

Selim MERT Arş. Gör. Dr.

selim.mert@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 44 67

Dahili:   44 67

Yemler ve Hayvan Besleme,

Kanatlı Hayvanların Beslenmesi

 

Biometri ve Genetik Anabilim Dalı

İsmail OĞUZ Prof. Dr.

ismail.oguz@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 3067

Dahili:   3067

Hayvan Yetiştirme,

Genetik, Biyoteknoloji

Güldehen BİLGEN Prof. Dr.

guldehen.bilgen@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1452

Dahili:   1452

Biyoteknoloji,

Genetik,

Moleküler Genetik

(Biyometri ve Genetik A.B.D. Başkanı)

 

Hülya ATIL Prof. Dr.

hulya.atil@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1451

Dahili:   1451

İstatistik, Biyometri,

Kantitatif Genetik,

Matematik

Çiğdem TAKMA Prof. Dr.

cigdem.takma@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 27 14

Dahili:   1453 / 16

Biyometri,

İstatistik,

Kantitatif Genetik,

Büyükbaş Hayvan Islahı

(Bölüm Başkan Yardımcısı)

 

Yakut GEVREKÇİ Doç.Dr.

yakut.gevrekci@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 27 04

Dahili:   27 04

Eşikli Model,

İstatistik,

Islah

Mustafa Can YILMAZ Arş. Gör.

mustafa.can.yilmaz@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 2708

Dahili:   2708

Biyometri ve Genetik