Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Akademik Personel

 

 

Hayvan Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı

Servet YALÇIN Prof. Dr.

servet.yalcin@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1449

Dahili:   1449

Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı,

Stres Fizyolojisi,

Prenatal Adaptasyon,

Et Kalitesi

(Hayvan Yetiştirme A.B.D. Başkanı)

 

 

Sezen ÖZKAN Prof. Dr.

sezen.ozkan@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1392

Dahili:   1392

Kanatlı HayvanlarBilimi, Büyüme,

Üreme,

Et Kalitesi,

Davranışlar,

Refah

Turgay TAŞKIN Prof. Dr.

turgay.taskin@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 2703

Dahili:   2703

Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı,

Sürü Yönetimi,

Hayvan Davranışları

Et Kalitesi

(E.Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı)

 

Nedim KOŞUM Prof. Dr.

nedim.kosum@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 2712

Dahili:   2712

Koyun - Keçi Yetiştirme ve Islahı,

Üreme Biyolojisi,

Suni Tohumlama,

Hayvanlarda Biyoteknoloji

Can UZMAY Prof. Dr.

can.uzmay@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1445

Dahili:   1445

Süt Sığırcılığında Islah Planlaması,

Sürü Yönetim Sistemleri,

Buzağı Büyütme,

Mastitis, İnek Sütü Bileşimi,

İneklerde Döl Verimi

(E.Ü. Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı)

(Bölüm Başkanı)

 

Banu YÜCEL Prof.Dr.

banu.yucel@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 2711

Dahili:   2711

Arıcılık ve İpekböcekçiliği,

Apiterapi

İbrahim KAYA Prof. Dr.

ibrahim.kaya@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 2709

Dahili:   2709

Süt Sığırcılığı,

Sürü Yönetimi,

Laktasyon Eğrileri,

Mastitis, İnek Sütü Bileşimi,

Buzağı Yetiştirme

 

Ö. Hakan BAYRAKTAR Doç. Dr.

ozer.hakan.bayraktar@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 2705

Dahili:   2705

Kanatlı Hayvan Yetiştirme,

Hayvan Barınakları,

İklimlendirme,

Atık Manejmanı,

Aydınlatma

Funda E. ATAÇ Dr. Arş. Gör.

funda.erdogan.atac@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 44 66

Dahili:   44 66

Hayvan Yetiştirme,

Koyun ve Keçi Islahı,

Üreme Biyolojisi

 

 

Çiğdem Ş: TUALAY Dr. Arş. Gör.

cigdem.seremet@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 44 66

Dahili:   44 66

Kanatlı Hayvanlar Bilimi,

Yumurta Bilimi,

Kuluçka Manejmanı,

Yapay Tohumlama,

Stres

Çağrı KANDEMİR Dr. Arş. Gör.

cagri.kandemir@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1453 / 24

Dahili:   1453 / 22

Koyun - Keçi Yetiştirme ve Islahı,

Suni Tohumlama

Küçükbaş Sürü Yönetim Sistemleri

Kuzu ve Oğlak Büyütme Yöntemleri

Elektronik Kimliklendirme

Fatma AKKAYA Öğr. Gör. Dr..

fatma.akkaya@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1453 / 24

 

Veteriner, İç Hastalıkları, Sağlık Koruma

Tarık AYYILMAZ Arş. Gör.

tarik.ayyilmaz@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1453 / 23

Dahili:   1453 / 23

Buzağı Büyütme,

Mastitis,

İnek Sütü Bileşimi

Ekin VAROL Arş. Gör.

ekin.varol@ege.edu.tr

Tel:        

Dahili:   

Arıcılık ve İpekböcekçiliği,

 

 

Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı

Ahmet ALÇİÇEK Prof. Dr.

ahmet.alcicek@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 2706

Dahili:   2706

Zootekni,

Yemler ve Hayvan Besleme,

Karma Yem Teknolojisi,

Ruminantların Beslenmesi

Figen KIRKPINAR Prof. Dr.

figen.kirkpinar@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1447

Dahili:   1447

Yemler ve Hayvan Besleme,

Kanatlı Hayvanların Beslenmesi,

Organik Hayvan Besleme,

Yem Katkı Maddeleri

Hatice B. MALAYOĞLU Prof. Dr.

hatice.basmacioglu.malayoglu@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 2702

Dahili:   2702

Yemler ve Hayvan Besleme,

Yem Teknolojisi,

Yem Mikrobiyolojisi

(Yemler ve Hayvan Besleme A.B.D. Başkanı)

Zümrüt AÇIKGÖZ Prof. Dr.

zumrut.acikgoz@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1448

Dahili:   1448

Yemler ve Hayvan Besleme,

Kanatlı Hayvanların Beslenmesi

 

 

 

Hülya ÖZELÇAM Prof. Dr.

hulya.ozelcam@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1450

Dahili:   1450

Yemler ve Hayvan Besleme,

Ruminantların Beslenmesi,

Yem Değerlendirme Teknikleri

Muazzez COMERT ACAR, Doç.Dr.

muazzez.comert@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 44 64

Dahili:   44 64

Yemler ve Hayvan Besleme,

Ruminantların Beslenmesi,

Organik Hayvan Besleme

H. Bora ÜNLÜ Dr. Arş. Gör.

hayrullah.bora.unlu@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1453 / 15

Dahili:   1453 / 15

Yemler ve Hayvan Besleme,

Ruminantların Beslenmesi

Selim MERT Arş. Gör. Dr.

selim.mert@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 44 67

Dahili:   44 67

Yemler ve Hayvan Besleme,

Kanatlı Hayvanların Beslenmesi

 

Biometri ve Genetik Anabilim Dalı

İsmail OĞUZ Prof. Dr.

ismail.oguz@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 3067

Dahili:   3067

Hayvan Yetiştirme,

Genetik, Biyoteknoloji

Güldehen BİLGEN Prof. Dr.

guldehen.bilgen@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1452

Dahili:   1452

Biyoteknoloji,

Genetik,

Moleküler Genetik

(Biyometri ve Genetik A.B.D. Başkanı)

 

Hülya ATIL Prof. Dr.

hulya.atil@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 1451

Dahili:   1451

İstatistik, Biyometri,

Kantitatif Genetik,

Matematik

(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Çiğdem TAKMA Prof. Dr.

cigdem.takma@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 27 14

Dahili:   2714

Biyometri,

İstatistik,

Kantitatif Genetik,

Büyükbaş Hayvan Islahı

(Bölüm Başkan Yardımcısı)

 

Yakut GEVREKÇİ Doç.Dr.

yakut.gevrekci@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 27 04

Dahili:   27 04

Eşikli Model,

İstatistik,

Islah

Mustafa Can YILMAZ Arş. Gör.

mustafa.can.yilmaz@ege.edu.tr

Tel:        (232) 311 2708

Dahili:   2708

Biyometri ve Genetik