Çerez Örnek
canlı destek

Hayvansal üretim alanında çalışmak üzere Zooteknist/Ziraat Mühendisleri yetiştirerek sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ve bilim insanlarını yetiştirmek üzere öğretim, araştırma, geliştirme ve yayım faaliyetleri yaparak bilime ve sahaya bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde katkılar sağlamaktır. Bölümümüz bu hedefler doğrultusunda lisans düzeyindeki öğretim faaliyetlerinin sürdürmekte, Hayvan Yetiştirme, Yemler ve Besleme, Biyometri ve Genetik bilim dallarında lisansüstü öğretim yapmakta, alanında planladığı ve yürüttüğü araştırmalar, bilimsel toplantılar ve yayım faaliyetleri ile özel sektöre, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi desteği de sağlamaktadır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ