Çerez Örnek
canlı destek

ZİDEK KOMİSYONU

 

Akreditasyon (ZİDEK) Komisyonu ilgili Mevzuat çerçevesinde Bölümün Lisans müfredatını ZİDEK ölçütleri doğrultusunda düzenler, Akademik Kurullarında alınan kararların ZİDEK ölçütleri uyumluluğunu inceler ve gerektiğinde Bölüm Başkanlığına görüş bildirir, diğer komisyonları ZİDEK ölçütleri hakkında bilgilendirir ve yönlendirir, , ZİDEK faaliyetlerini takip ve koordine eder, Öz Değerlendirme Raporlarının hazırlamasını koordine eder, ZİDEK Bölüm ziyaretini organize eder, ZİDEK Değerlendirme Takımına sunulacak belgelerin ve malzemelerin hazırlamasını sağlar, ZİDEK Değerlendirme takımlarının raporlarında belirtilen eksiklik, zayıflık vb. unsurların düzeltilmesi için gerekli faaliyetleri yapmak üzere kararlar alır.

 

Komisyon Üyeleri:

 • Prof. Dr. Servet YALÇIN

 • Prof. Dr. Güldehen BİLGEN

 • Prof. Dr. Figen KIRKPINAR

 • Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK

 • Prof.Dr. Banu YÜCEL

 • Prof. Dr. Çiğdem TAKMA

 • Prof. Dr. İbrahim KAYA

 • Prof. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR

 • Prof. Dr. Yakut GEVREKÇİ

 • Doç. Dr. Muazzez CÖMERT ACAR

 • Doç. Dr. H. Bora ÜNLÜ

 • Dr. Öğr. Üyesi Veysel BAY

 • Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ŞEREMET TUĞALAY

 • Dr. Selim MERT

 • Arş. Gör. Helin ATAN

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ