canlı destek

Akdeniz bölgesine özgü kanatlı ırk/hatlarından sürdürülebilir ürünler üretilebilmesi için alternatif yem kaynakları (SUSTavianFEED)

Küresel ısınmaya bağlı olarak Akdeniz bölgesinin yakın gelecekte kurak ve aşırı sıcak bir iklime sahip olacağı öngörülmektedir. Ayrıca dünya genelinde nüfus artışına bağlı olarak protein gereksinimin artması da beklenmektedir. İklim değişikliğinin tarımsal üretimi ciddi şekilde etkileyerek gelecekte hayvansal protein üretimi üzerinde önemli etkileri olacağı açıktır. Bu noktada, hayvansal protein üretiminde daha sürdürülebilir arayışlar ve döngüsel ekonomiye dayalı sürdürülebilir tarım uygulamalarının hayata geçirilmesi gerekecektir.
AB tarafından PRIMA projeleri fonu kapsamında desteklenmekte olan “Akdeniz bölgesine özgü kanatlı hayvan ırk/hatlarından sürdürülebilir ürünler elde edilmesi için alternatif yem kaynakları (SUSTAvianFEED)” projesi sürdürülebilir yumurta ve piliç eti üretimi için somut yaklaşımlar sunmayı hedeflemektedir.
SUSTAvianFEED projesinde, bölgeye uyum sağlamış yerel ırklar ya da sentetik hatlar kullanılarak biyoçeşitliliğin korunması, yemlerde standart protein kaynaklarının alternatif hammaddeler ile kısmen ikame edilmesi, kümes hayvanlarının doğal davranışlarını ve bağırsak sağlığını olumlu etkileyecek uygulamalarla hayvan sağlığını ve refahını iyileştirmek, nihai olarak da kırsal sosyo-ekonomik büyüme için sürdürülebilir modellerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje, İspanya koordinatörlüğünde İtalya, Türkiye ve Tunus’ta yürütülecektir. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Tarım Ekonomisi Bölümü ile birlikte projenin pilot uygulamalarının koordinatörlüğünü üstlenmiştir.
Proje ile ilgili detaylı bilgi aşağıda verilen proje web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.
https://www.sustavianfeed.eu/
https://www.facebook.com/SUSTAvianFEED/
https://www.linkedin.com/groups/12560654/


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ